Veri Toplama Sistemi

Açık Veri Formları

Form AdıAçıklamaDoldur
HASAR GÖREN KAMU BİNALARI TABLOSU Tablonun 21/12/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak doldurulması hususunda. Formu Gör
DYK İstatistiği DYK ile ilgili istatistiki bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda okulunuzda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 1.Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursuna kayıtlı öğrenci bilgilerinin 07.12.2018 Cuma günü saat 15:00 a kadar doldurulması gerekmektedir. Selim ATAY Şube Müdürü Formu Gör
2017-2018 Eğitim Öğretim yılında sınavla yerleşen öğrenci sayıları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında sınavla yerleşen öğrenci sayıları 06/12/2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar doldurulacaktır. Formu Gör
Okul Öncesi Derslik, Şube, Öğrenci ve Boş Kontenjan Sayıları 22/11/2018 Perşembe mesai bitimine kadar doldurulacaktır. Formu Gör
İnternet Ortamında Çocukların Cinsel İstismarının Önlenmesi Konusunda Alınan Tedbirlerin Yıllık Raporu "İnternet Ortamında Çocukların Cinsel İstismarının Önlenmesi Konusunda " 2014 / 33 sayılı genelgenin 4. ve 5. Maddelerine istinaden, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında okulunuzda düzenlenen eğitimlere dair bu formun ivedilikle 28.11.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir.İlgili genelge tüm okullarımıza mail ile atılmıştır. Mail tarihi ve saati - Tarih 16.11.2018 Saat. 11.38 Selim ATAY Şube Müdürü Formu Gör
FORM-1 2019 BÜYÜK ONARIM PLANLAMASI Bu form sadece Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımız tarafından doldurulacaktır. Formu Gör
FORM-2 2019 BÜYÜK ONARIM PLANLAMASI Bu form sadece Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımız tarafından doldurulacaktır. Formu Gör
FORM-3 2019 BÜYÜK ONARIM PLANLAMASI Bu form sadece Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımız tarafından doldurulacaktır. Formu Gör
FORM-4 2019 BÜYÜK ONARIM PLANLAMASI Bu form sadece Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımız tarafından doldurulacaktır. Formu Gör
FORM-5 2019 BÜYÜK ONARIM PLANLAMASI Bu form sadece Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımız tarafından doldurulacaktır. Formu Gör
FORM-6 2019 BÜYÜK ONARIM PLANLAMASI Bu form sadece Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımız tarafından doldurulacaktır. Formu Gör
FORM-7 2019 BÜYÜK ONARIM PLANLAMASI Bu form sadece Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımız tarafından doldurulacaktır. Formu Gör
Etkin Kullanılmayan Etkileşimli Tahtalar Dikkat: Bu formu sadece ET kurulumu yapılmış kurumlar dolduracaktır. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 89692170-10.07.01-E.19141798 sayılı Etkileşimli Tahtalar Hk. Yazısı gereği, 1. Derslik dışındaki alanlarda (Öğretmenler odası, konferans salonu, atölye gibi) hali hazırda kurulu bulunan ancak sonrasında etkin bir şekilde kullanılamayan ET lerin. 2. ET kurulduğunda derslik iken daha sonra bu alanın derslik olarak kullanılmaktan vazgeçildiği, bölündüğü ve derslik niteliğini kaybettiği alanlardaki ET Ierin, 3. ET kurulumu yapılmayacak alanlarda kurulu bulunan ET Ierin, 4. Varsa ilerleyen yıllarda kullanılacağı düşüncesiyle depolarda veya kullanılmayan dersliklerde bekletilen ET Ierin, dersliklere kazandırılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve ET Ierin teknolojik ömürlerini aktif olarak geçirmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Formu Gör
Okul ve Kurumlarda Enerji Yönetim Biriminin Kurulması Okul ve Kurumlarda Enerji Yönetim Birimi kurularak görevli personel komisyon listesinin girilmesi gerekmektedir. Formda istenilen bilgilerin (Okul müdürü,müdür yardımcısı,teknisyen ve 2 asil 2 yedek öğretmen) en geç 14.09.2018 tarihine kadar doldurulması hususunda gereğini rica ederim. Selami ÇİÇEK Şube Müdürü Formu Gör
DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi Görevli Bilgisi Dyned İngilizce Dil Eğitim sistemi için okul sorumluları belirlenecektir. Her okuldan bir Müdür Yardımcısı ve bir İngilizce öğretmeninin isimleri, telefon numaraları ve mail adreslerinin Yıldırım Veri Toplama Sistemine en geç 05.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar girilmesi gerekmektedir. ***Okul için görevlendirilecek İngilizce öğretmeninin geçen sene okul Dyned Koordinatörlüğü yapmamış olması, farklı birinden seçilmesi rica olunur. ***Eğer okulda tek İngilizce öğretmeni bulunuyorsa ilgili öğretmenin ismi yazılabilir. Selami ÇİÇEK Müdür a. Şube Müdürü Formu Gör
FATİH PROJESİ OKUL BİLGİ FORMU Fatih Projesi ile ilgili olarak yapılacak planlamaların sağlıklı olarak yürütülmesi için, güncel okul bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Formun 03/08/2018 Cuma günü saat: 12.00 ye kadar formu doldurmaları gerekmektedir. Formu Gör
HIDRELLEZ KÜLTÜR - BAHAR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ Hıdrellez Bayramı kutlamaları ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03/04/2018 tarih ve 284412 sayılı yazısı gereği hazırlanan bu formun en geç 20 Nisan 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulması hususunda gereğini rica ederim. Selami ÇİÇEK Şube Müdürü Formu Gör
AFET MÜDAHALE PLANI (İVEDİ VE GÜNLÜ) Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afet ve acil durum sonrasında afet ve acil durumdan etkilenenlerin geçici olarak barınmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları güncellemek amacıyla hazırlanan formun en geç 20/03/2018 tarihine kadar ivedilikle doldurulması gerekmektedir. Formu Gör
Fatih Projesi Fazla - Eksik Tablet Sayıları Kurumunuzdaki fazla ve eksik öğretmen/öğrenci tablet sayılarının aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak İlçemiz Veri Toplama Sistemine (http://yildirim.meb.gov.tr/veritoplama) 05/03/2018 saat 12:00 a kadar girilmesi gerekmektedir. Veri girişi yapılırken dikkat edilecek hususlar: - Eksik tablet sayısı belirlenirken Millî Eğitim Bakanliği Eğitimde FATİH Projesi Kapsamında Dağıtımı Yapılacak Tablet Bilgisayar Setlerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi dikakte alınmalıdır. - Kurumda fazla öğretmen tabletleri varsa ise bu tabletlerin öncelikle kurumunuzda tablet verilmesi gereken ancak tablet verilmemiş öğretmenlere verilmesi gerekmektedir. - Kurumda fazla öğrenci tabletleri varsa ise bu tabletlerin öncelikle kurumda tablet dağıtımı yapılmış sınıflardaki tableti olmayan tablet verilebilecek durumda olan 12. sınıf öğrencilerine verilmesi gerekmektedir. - İhraç, emeklilik veya çeşitli sebeplerle öğretmenden iade alınmış olan tabletler kurum içinde değerlendirildikten sonra kalan tabletler fazla öğretmen tableti olarak girilmelidir. - Kurum içerisinde değerlendirildikten sonra öğrenciye verilmemiş tabletler fazla durumdaki öğrenci tablet adetleri fazla öğrenci tableti olarak girilmelidir. - Kurumdaki fazla durumdaki tabletler kurum içinde değerlendirildikten sonra, hala ihtiyaç var ise; ihtiyaç sayıları öğretmen ve öğrenci için ayrı ayrı Eksik/İhtiyac tablet sayıları olarak girilmelidir. - Kurum içinde değerlendirilen ve değerlendirilmeyen fazla durumdaki ve aktivasyonu daha önce yapılmış bütün tabletler ile ilgili "Tablet aktivasyon iptal formu"nun eksiksiz olarak doldurulduktan sonra taranarak btkoordinator16@meb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. - Tereddüt edilen hususlarda okulunuzdan sorumlu Fatih Projesi Eğitmeni ile iletişime geçilmelidir. Formu Gör
OKUL SU SAYAÇ SAATLERİ BİLGİ FORMU Tüm İlçe Okularımız su sayaç saatlerinin bilgilerini ivedilik ile girilmesi hususunda; Formu Gör
OKUL ELEKTRİK KOMPANZASYON BİLGİ FORMU Elektrik kompansazyon sistemi olan tüm ilçe okullarımızın elektrik kompansazyon bilgilerini ivedilik ile girilmesi hususunda; Formu Gör
OKUL ISI SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tüm ilçe okularımızdaki ısı sistemlerin bilgilerini ( kalorifer kazanları,buhar kazanları ve kombiler ) forma işlenerek ivedilik ile gönderilmesi hususunda; Formu Gör
OKUL ASANSÖR BİLGİ FORMU Asansör olan tüm ilçe okullarımızın asansör bilgilerini ivedilik ile girilmesi hususunda; Formu Gör
OKUL TOPLANTI SALONU BİLGİLERİ Okullarımızda bulunan toplantı salonu ve çok amaçlı salonlar ile ilgili bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Formu Gör
2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ASANSÖRÜ OLAN OKUL/KURUMLARDA ENGELLİ PERSONEL VE ÖĞRENCİ TESPİT FORMU Okul/kurumlarda yapılacak olan asansör revizyon çalışmaları için asansörü olan okul/kurumlara ait asansör sayısı, asansör monte yılı, etiket rengi ve ortalama teklif tutarı ile engelli personel ve öğrenci sayılarının 24/01/2018 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir. Formu Gör
2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ASANSÖRÜ OLAN OKUL/KURUMLARDA ENGELLİ PERSONEL VE ÖĞRENCİ TESPİT FORMU Okul/kurumlarda yapılacak olan asansör revizyon çalışmaları için asansörü olan okul/kurumlara ait asansör sayısı, asansör monte yılı, etiket rengi ve ortalama teklif tutarı ile engelli personel ve öğrenci sayılarının 24/01/2018 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir. Formu Gör
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Sportif Faaliyetler İle İlgili İstatistiki Bilgiler 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılan sportif faaliyetlere ilişkin istatistiki bilgilerin yer aldığı bu formun en geç 08/01/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. Selami ÇİÇEK Şube Müdürü Formu Gör
DYNED Aylık Çalışma Raporu Formu DYNED dil eğitim sisteminde kayıtlı öğrenci sayıları ile bu sistemi aktif kullanan ve kullanmayan öğrenci sayılarını belirlemek için düzenlenen bu formun en geç 04/01/2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. Şube Müdürü Selami ÇİÇEK Formu Gör
İLÇE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ASANSÖR DURUMLARI VERİLERİN EKSİKSİZ 22/12/2017(CUMA GÜNÜ) TARİHİNE KADAR DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. Formu Gör
İLÇE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ASANSÖR DURUMLARI VERİLERİN EKSİKSİZ 22/12/2017(CUMA GÜNÜ) TARİHİNE KADAR DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. Formu Gör
İLÇE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ASANSÖR DURUMLARI VERİLERİN EKSİKSİZ 22/12/2017(CUMA GÜNÜ) TARİHİNE KADAR DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. Formu Gör
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili formun 13/11/2017 Çarşamba günü saat:12.00'ye kadar doldurması gerekmektedir. Formu Gör
İnternet Ortamında Çocukların Cinsel İstismarının Önlenmesi Konusunda Alınan Tedbirlerin Yıllık Raporu "İnternet Ortamında Çocukların Cinsel İstismarının Önlenmesi Konusunda " 2014 / 33 sayılı genelgenin 1,4 ve 5. Maddelerine istinaden, 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında okulunuzda düzenlenen eğitimlere dair bu formun ivedilikle 20.12.2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. Ahmet GÜLTEKİN Şube Müdürü Formu Gör
OKUL TEMSİLCİSİ Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen faaliyetlerin Müdürlüğümüze bağlı okullarda tanıtımının yapılması ve gençlerimizin bu faaliyetlerden en iyi şekilde yararlanabilmesi için ; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilçemiz bünyesinde bulunan ortaokul ve liselerden 1 okul temsilcisi ve 1 temsilci yardımcısı bilgisi istenilmekte olup formun en geç 10.11.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. Selami ÇİÇEK Şube Müdürü Formu Gör
DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi Görevli Bilgisi DynEd İngilizce Dil Eğitim Sisteminin etkin kullanımının sağlanabilmesi ve işlemlerin verimli şekilde yürütülmesi amacıyla DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi; İlgi uygulama kılavuzunun Ç.11.4 maddesinde belirtildiği üzere, ilçe genelinde DynEd İngilizce Dil Eğitim Sisteminin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için okullarda sistemden sorumlu Müdür Yardımcısı ve İngilizce öğretmenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla düzenlenen formun 31/10/2017 Salı günü 12.00 ye kadar doldurulması gerekmektedir. Selami ÇİÇEK Şube Müdürü Formu Gör
Dinimi Seviyorum Öğreniyorum Projesi Öğrenci Bilgileri Projeye katılacağını bildiren okullarımız istatistiki bilgileri 31/10/2017 Salı günü mesai bitimine kadar dolduracaklardır. Formu Gör
TÜBİTAK 4006 E-İmza İşlemi TÜBİTAK 4006 ya başvuru yapacak okullarımızın proje yürütücülerinin e-imza işlemleri için formu 26 Ekim 2017 Perşembe gününe kadar mutlaka doldurmaları gerekmektedir. NOT: * Projeye 2017-2018 eğitim öğretim yılı için başvuru yapılmayacak olsa dahi aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda tüm ortaokul ve lise türündeki okullarımızın formu doldurmaları gerekmektedir. * Proje Yürütücüsü : TÜBİTAK Bilim Fuarları'na okul müdürü tarafından bu süreci takip etmekle görevlendirilmiş öğretmeni ifade etmektedir. Cengiz KILINÇ Şube Müdürü Formu Gör
Okul Giriş - Çıkış Saatleri Tekli ve ikili öğretim yapan okulların 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için giriş-çıkış saatlerine ihtiyaç duyulmuştur. Formun en geç 20.10.2017 Cuma günü saat 14.00 e kadar doldurulması gerekmektedir. Selami ÇİÇEK Şube Müdürü Formu Gör
2018 YILI BÜYÜK ONARIM TALEBİ Form ile ilgili bilgilerin 09.10.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. Formu Gör
Yurt İçi Kardeş Okul Uygulaması İlçemizde yurt içi kardeş okul uygulaması yapan okullarımızın 05/10/2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir. Kardeş okulu olmayan kurumlarımız yoktur yazacaklardır. Formu Gör
Okul Öncesi Öğrenci Sayıları 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı başı itibariyle Anaokulunuza / Anasınıfınıza kayıtlı öğrenci sayısının bugün (12/09/2017) mesai bitimine kadar forma işlenmesi gerekmektedir. Formu Gör
DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi Görevli Bilgisi DynEd İngilizce Dil Eğitim Sisteminin etkin kullanımının sağlanabilmesi ve işlemlerin verimli şekilde yürütülmesi amacıyla DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi; İlgi uygulama kılavuzunun Ç.11.4 maddesinde belirtildiği üzere, ilçe genelinde DynEd İngilizce Dil Eğitim Sisteminin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için okullarda sistemden sorumlu Müdür Yardımcısı ve İngilizce öğretmenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla düzenlenen formun 12/09/2017 Salı günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. Selami ÇİÇEK Şube Müdürü Formu Gör
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü 1907 Okul 1907 Pota Başvuru Talep Formu İstenen bilgilerin 15.08.2017 Salı günü saat 16:00 ya kadar girilmesi gerekmektedir. Formu Gör
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPAN ÖĞRETMENLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN BİLGİ FORMU Bakanlığımız ile İlimizce yapılan çalışmalarda değerlendirilmek üzere tüm okullarımızın (Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki Eğitim ve Din öğretimi) 14/08/2017 tarihi mesai bitimine kadar formu doldurmaları gerekmektedir. Formu Gör
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ONARIMLARI VE YATIRIMLARI Bursa Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan 28/10/2014 tarihli işbirliği protokolü çerçevesinde; onarımı yapılan, düzenleme yapılan, yıkılıp yapılan ve yeni yapılan binalarla ilgili bu tablonun 22.05.2017 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir. Formu Gör
BİLGİ GÜNCELLEME OKULLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN FORMUN UEDAŞ BİRİMİNE VERİLMEK ÜZERE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. Formu Gör
Trafik Eğitimleri Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüm arasında yapılan Protokol gereği yapılacak eğitimlere ilişkin çizelgenin 28 Mart 2017 günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. Formu Gör
TEKLİ EĞİTİME GEÇİŞ KAPSAMINDA ALAN TESPİT ÇALIŞMASI TEKLİ EĞİTİME GEÇİŞ KAPSAMINDA ALAN TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK OLUP, MEVCUT OKULLARIMIZ İÇERİSİNDE YIKILIP YERİNE EK DERSLİK YAPILABİLECEK (ANABİNA,SPOR SALONU, KONFERANS SALONU,EK BİNA VB) YAPILARIN BU FORMA EN GEÇ 23/02/2017 TARİHİNE KADAR İŞLENMESİ GEREKMEKTEDİR. Formu Gör
Okulda DYS (Doküman Yönetim Sistemi) yi Kullanacak Personel Bilgileri Okulda DYS (Doküman Yönetim Sistemi) yi kullanacak tüm personellerin formdaki tüm bilgileri eksiksiz olarak girmesi gerekmektedir. Bilgilerin en geç 09.02.2016 Perşembe günü saat 16.00 a kadar doldurulması gerekmektedir. Not: Her bir personel için ayrı kayıt açılmalıdır. Örneğin 3 müdür yardımcısı var ise her biri için ayrı kayıt açılmalıdır. Formu Gör
Fatih Projesi Fiber İnternet Bağlantısı Bilgi Güncelleme Fiber İnternet Bağlantısı ile ilgili bilgi güncellemesi gerekmektedir. Lütfen formu 06.02.2017 saat 17:00 a kadar doldurunuz. Formu Gör
OKULLARIN BİNA BİLGİLERİ İLÇEMİZ OKULLARINDA SPOR SALONU,ÇOK AMAÇLI SALON, VE TOPLANTI SALONU BULUNUP BULUNMADIĞI BULUNAN OKULLARA İLİŞKİN İSTENİLEN BİLGİLERİN EN GEÇ 24.01.2017 SALI GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR BU FORMA İŞLENMESİ GEREKMEKTEDİR. Formu Gör
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEZUN OLAN 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YIL SONU BAŞARI PUANI ORTALAMALARI 2016 Faaliyet raporlarında kullanılmak üzere 2015-2016 eğitim öğretim yılı ortaokullarda okuyan 8.sınıflara ait "Yıl Sonu Başarı Puanı" ortalamalarına ihtiyaç duyulmuştur. Bilgilerinizi 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA MEZUN OLAN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YIL SONUNU BAŞARI PUANI ORTALAMALARININ Veri Toplama Sistemine 25 ocak 2017 tarihine kadar girilmesini rica ederim. Formu Gör
IRAK ve SURİYE uyruklu öğrencilere Tablet Bilgisayar Seti (TBS) verilip verilmediği IRAK ve SURİYE uyruklu öğrencilerin bulundukları okullarda; - Etkileşimli tahta, Ağ altyapı ve internet bağlantısının bulunup bulunmadığı, - Yabancı uyruklu öğrencilere Tablet Bilgisayar Seti (TBS) verilip verilmediği , İle ilgili formun 18.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. Formu Gör
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9,VE 10. SINIFLAR 1. SINAV OKUL ORTALAMALARI İlgi : 04/01/2017 tarihli e-mail. İlgi e-mailimizde okullarımızda öğretmenlerimiz tarafından yapılan 1. sınav ortalamalarının (9. ve 10. sınıf matematik,kimya,tarih,fizik,biyoloji,coğrafya ve Arapça) veri toplama sistemine girilmesi istenmişti. Ancak e-mail bazı okullar tarafından yanlış anlaşılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ortak sınav ortalamalarının sisteme girildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle tüm okullarımızın öğretmenler tarafından yapılan 1. sınav ortalamalarının veri toplama sistemine 18/01/2016 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar işlenmesi hususunda gereğini rica ederim. Formu Gör
SANDIK KONULACAK BİNALARIN ENGELLİ SEÇMENLERE GÖRE DURUMU İLÇEMİZDE SANDIK ALANI OLAN OKULLARIMIZDA ENGELLİ SEÇMENLERİN GENEL SEÇİMLERDE YAŞADIĞI SORUNLARININ GİDERİLMESİNE YÖNELİK 1.İLÇE SEÇİM KURULUNUN HAZIRLATTIĞI FORMUN EN GEÇ 19/12/2016 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. Formu Gör
2017 OKULLARA VE RESMİ KURUMLARA BOYA DAĞITIMI MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI RESMİ OKUL VE KURUM BİNALARININ BOYANMASINA İLİŞKİN ŞUBAT TATİLİNDE VEYA YAZ TATİLİNDE BOYAMA İŞLERİ YAPMAK İSTEYEN OKUL VE KURUMLARIMIZA MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE İÇ CEPHE BOYASI VE YAĞLI BOYA VERİLECEKTİR. TALEPLERİN BU FORMA GİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. Formu Gör
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSUNA KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSUNA KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARIYLA İLGİLİ BİLGİLERİN GİRİLMESİ Formu Gör
2017 YILI BÜYÜK ONARIM TALEPLERİNİN GİRİLMESİ (FORM 4) 2017 YILI BÜYÜK ONARIM TALEPLERİNE İLİŞKİN (TÜM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI,HALK EĞİTİM MERKEZLERİ,MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ,OLGUNLAŞTIRMA ENST,TURİZM EĞİTİM MERKEZLERİ BURADAN GİRİŞ YAPACAK Formu Gör
2017 YILI BÜYÜK ONARIM TALEPLERİNİN GİRİLMESİ (FORM 4) 2017 YILI BÜYÜK ONARIM TALEPLERİNE İLİŞKİN (TÜM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI,HALK EĞİTİM MERKEZLERİ,MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ,OLGUNLAŞTIRMA ENST,TURİZM EĞİTİM MERKEZLERİ BURADAN GİRİŞ YAPACAK Formu Gör
2017 YILI BÜYÜK ONARIM TALEPLERİNİN GİRİLMESİ (FORM 3) 2017 YILI BÜYÜK ONARIM TALEPLERİNE İLİŞKİN (MESLEKİ TEKNİK AND.LİS,ÇOK PROGRAMLI LİSELER,METEM) BURADAN GİRİŞ YAPACAK Formu Gör
2017 YILI BÜYÜK ONARIM TALEPLERİNİN GİRİLMESİ (FORM 1) 2017 YILI BÜYÜK ONARIM TALEPLERİ KAPSAMINDA (ANAOKULLARI,İLKOKULLAR,ORTAOKULLAR,İMAM HATİP ORTAOKULLARI) BURADAN GİRİŞ YAPACAK Formu Gör
2017 YILI BÜYÜK ONARIM TALEPLERİNİN GİRİLMESİ (FORM 2) 2017 YILI BÜYÜK ONARIM TALEPLERİNE İLİŞKİN (İMAM HATİP LİSESİ,ANADOLU LİSESİ,FEN LİSESİ,SPOR LİSESİ,SOSYAL BİLİMLERİ LİSESİ,GÜZEL SANATLAR LİSESİ, BURADAN GİRİŞ YAPACAK Formu Gör
ADAY ÖĞRETMENLER ADAY ÖĞRETMENLERİN BİLGİLERİNE İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDAN BU FORMUN 11.10.2016 SALI GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. Formu Gör
2016 YILI ONARIM LİSTESİ Okulunuzda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Valiliği (YİKOB), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, Hayırsever ve Okul Aile Birliği kanalıyla yaz tatili döneminde yaptırılan veya hala devam eden onarımların En geç 14.10.2016 tarihine kadar işlenmesi gerekmektedir. Formu Gör
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Okulunuzda Destekeleme ve Yetiştirme kurslarında 11. ve 12. sınıflardan kurslara katılan ve katılmayan öğrenci sayılarının gerekli yerlere giriniz. Formu Gör
FATİH PROJESİ OKUL BİLGİ FORMU Fatih Projesi ile ilgili olarak yapılacak planlamaların sağlıklı olarak yürütülmesi için, veri toplama sisteminde Fatih Projesi Okul Bilgileri formunu hazırlanmış olup, listede ismi olan okulların 10/09/2016 Cuma günü saat: 12.00'ye kadar formu doldurmaları gerekmektedir. Yeni açılma vb durumlardan dolayı Veri toplama Sisteminde ve listede ismi olmayan okulların ise e-posta ile gönderilen Fatih Projesi Okul Bilgileri formunu (formatı bozulmadan) dikkatlice doldurarak Müdürlüğümüz Yenilik ve Eğitim Teknolojileri bölümüne gönderilmesi gerekmektedir. Formu Gör
2016 - 2017 Eğitim Öğretim İle İlgili Çalışmalar 31/08/2016 Çarşamba gününe kadar doldurulacaktır. Formu Gör
İl tütün Kontrol Kurulu Kararı Okulunuz/kurumunuza ait açık alanlarda kullanılabilecek Tabelalara ilişkin ihtiyaç sayısını kutucuklara giriniz.(Tabelalara e-mail ortamında gönderilmiştir.) Formu Gör
OKULLARA AİT TAPU BİLGİLERİ OKULLARIN TAKYİDATLI TAPU KAYDI BİLGİLERİNİN EKTEKİ FORMA EN GEÇ 02/06/2016 PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR İŞLENMESİ GEREKMEKTEDİR.(TAPU KAYITLARI BÜTÜN OKULLARA MAİL ORTAMINDA GÖNDERİLMİŞTİR.) Formu Gör
JENERATÖR BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ Afet Müdahale Planlaması kapsamında kurumumuza ve bağlı okullarda bulunan jeneratörlerin yeri ve kapasitesinin belirlenmesi gerekmektedir.Okulunuzda bulunan jeneratör bilgilerinin ekli tabloya 13/05/2016 Cuma günü mesai bitimine kadar işlenmesi gerekmektedir. Formu Gör
GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hırsızlık ve Benzeri olaylara karşı alınan tedbirlerin 04/04/2016 tarihi mesai bitimine kadar formlara işlenmesi gerekmektedir. Formu Gör
KENT KONSEYİ Bursa Kent Konseyi bünyesinde Çocuk ve Gençlik Meclisi faaliyetlerine katılmak üzere Ortaokulların 5 veya 6 sınıf Öğrencilerinden 1 asil ve 1 yedek Lise ve Dengi Okulların da 9 veya 10 sınıf olmak üzere belirlenen öğrencilerinizden ekte gönderilen tablonun 01/04/2016 tarihinde mesai bitimine doldurulması gerekmektedir Formu Gör
Veri Toplama Sistemi V3.0