BURSA YILDIRIM İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü

BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

ALT BİRİMLER - ŞUBE MÜDÜRÜ, PERSONEL VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Bölümü

Adı Soyadı

Unvanı

Oda

Dahili

Mail Adresi

İdiris MERAL

Şube Müdürü

7

-

yildirim16_bilgisayar@meb.gov.tr

Deniz ÇİMEN

Şef

24

155

 

 

 

 

  

MEBBİS Bölümü

Adı Soyadı

Görevi

Oda

Dahili

Mail Adresi

Emine ERKEN

Mebbis Yöneticisi

24

113

yildirim16@meb.gov.tr

Ulaş ŞAYBAK

Mebbis Yöneticisi

24

153

 

 

 

 

 

  

MEVZUAT VE GÖREV TANIMI

MEVZUAT

 

18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ve 20/09/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda birimin görevleri şunlardır:  

 

MADDE 17 - (1) Bilgi işlem ve eğitim teknolojilerine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

b) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek.

c) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak.

d) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek.

g) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek.

ğ) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak.

h) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

i) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak.

j) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak.

k) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

l) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

m) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak.

n) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek.

o) Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ö) Fatih projesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 

Şükraniye Mah.7.Mercan Sok.No.3 YILDIRIM/BURSA - (TEL1) 0224 329 85 05 (TEL2) 0224 329 32 35 (TEL3) 0224 329 82 84 (TEL4) 0224 329 02 33

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.